Uw woning verkopen?
Wij kopen woningen.

Wij kopen uw woning,
100% zekerheid!

Laat ons uw woning kopen!

Executieverkoop voorkomen

Sinds de financiële crisis staan veel huizen ‘onder water’, wat zoveel wil zeggen dat de waarde van het huis lager is dan de hoogte van de hypotheekschuld. Tegelijkertijd lopen steeds meer mensen problemen op bij het voldoen van hun hypothecaire verplichtingen aan de bank. Heeft u ook achterstand opgelopen bij het betalen van uw hypotheek? Voor u is executieverkoop voorkomen dan van zeer groot belang.
Recht van hypotheekhouder op executieverkoop

Wanneer uw bank geen vertrouwen meer heeft in uw financiële draagkracht kan de bank de gehele hypothecaire geldlening in zijn geheel opeisen. Daar kunt u zeer waarschijnlijk niet aan voldoen waarop de bank kan besluiten om openbare veiling van uw huis in gang zetten. Conform artikel 3:268 BW is de hypotheekverstrekker namelijk bevoegd uw huis in het openbaar te verkopen wanneer u als schuldenaar in verzuim bent gebleven met betalen. Bovendien is de hypotheekhouder in beginsel vrij om te bepalen of en wanneer hij overgaat tot een executoriale verkoop. Recente jurisprudentie wijst echter wel uit dat van een bank in economisch slechte tijden meer coulance mag worden verwacht dan in goede tijden om zo misbruik van (executie)recht te voorkomen. Maar wanneer er bij u sprake is van stelselmatige betalingsachterstand is het niet verstandig om erop te gokken dat de bank uw betalingsverzuim langdurig blijft toestaan.

Voorkom lage executiewaarde door makelaartaxatie

Vaak worden huizen bij een executieverkoop tegen lage tarieven verkocht waardoor u als voormalig eigenaar opgezadeld kunt worden met een zeer forse restschuld. Makelaars die de executiewaarde van een huis taxeren doen dat vaak op een executiewaarde die tienduizenden euro’s lager ligt dan wat u zelf voor uw woning betaald heeft. Probeer zo’n situatie van gedwongen executieverkoop dus te voorkomen door onmiddellijk in te grijpen!

Preventie van torenhoge restschuld

Wat kunnen wij hierin voor u betekenen? Wanneer er nog geen sprake is van gedwongen executieverkoop kunnen wij uw huis rechtstreeks aankopen en zo trachten uw financiële schade (torenhoge restschuld in het geval van executieverkoop) te voorkomen of inperken. We kunnen daarbij onmiddellijk contact opnemen met uw hypotheekverstrekker, geroddel in uw woonomgeving voorkomen, publicatie van de exectutie in dagbladen voorkomen en een passende oplossing voor u gaan zoeken. We kunnen bijvoorbeeld samen bekijken of het een mogelijkheid is dat u in uw woning blijft wonen door deze van ons terug te huren of we kunnen bezien of we u aan nieuwe huisvesting kunnen helpen. Laat het daarom aan ons weten dat u openstaat voor een bod van ons op uw woning door te reageren!