Uw woning verkopen?
Wij kopen woningen.

Wij kopen uw woning,
100% zekerheid!

Laat ons uw woning kopen!

Snel uw woning verkopen in Helmond

Het snel verkopen van uw woning aan WoningenOpkoop.nl heeft zo zijn voordelen. Zo hoeft u bijvoorbeeld geen courtagekosten te betalen aan een makelaar en betaalt u geen advertentiekosten om uw huis onder de aandacht te brengen. Als wij u uw woning aan ons verkoopt is er ook geen financieringsvoorbehoud van toepassing. Wij zijn kapitaalkrachtig genoeg om uw woning zonder voorbehoud te kopen. Daarnaast geldt er geen bedenktermijn van 3 dagen, dus verkocht is verkocht!

Het snel verkopen van een woning kan erg lastig zijn. De periode tussen het contact opnemen met een makelaar en de daadwerkelijke ondertekening van de koopakte kan maanden zo niet jaren duren, u bent afhankelijk van de markt. WoningenOpkoop.nl werkt anders. Nadat u contact opneemt met ons, sturen wij een taxateur om de waarde van uw woning te bepalen. Hierna doen wij bij interesse snel een bod op uw huis. Indien u ons bod accepteert laten wij een concept-koopakte optekenen die wij u ter inzage opsturen. Als u akkoord gaat met de koopakte zullen beide partijen bij onze notaris de koopakte ondertekenen. De snelste manier om uw woning te verkopen is via WoningenOpkoop.nl!

In de meeste regio’s, waaronder Helmond, kan het lang duren voordat een woning via de normale weg verkocht is. Doordat u afhankelijk bent van advertenties en de smaak van particulieren, kan het soms wel twee jaar duren voordat uw woning verkocht is. Als u uw woning aan WoningenOpkoop.nl verkoopt, dan gaat dit veel sneller. Bij interesse brengen wij direct een bod uit op uw woning. Na een akkoord over de prijs en voorwaarden laten wij een concept-koopakte optekenen door onze notaris, waarna beide partijen tot het tekenen over kunnen gaan. Op deze manier verkoopt u uw woning veel sneller dan via een makelaar.

Over Helmond

Een bekend bouwwerk in Helmond is het vierkante kasteel bij het centrum. Het kasteel is in de 14de eeuw gebouwd en heeft tot 2001 als Raadszaal dienst gedaan. Kasteel Helmond was tevens het decor van de serie Kasteel van Sinterklaas van Omroep Brabant. Nabij het kasteel ligt de voormalige Hervormde kerk uit 1848. Het is een vroeg-neogotisch gebouwtje van architect Arnoldus van Veggel uit ‘s-Hertogenbosch. Tot 1963 was dit gebouwtje als kerk in gebruik, van 1973 tot 1983 was er de Gemeentelijke Archiefdienst gevestigd, daarna als kantoor.

Helmond is ontstaan vanuit een nederzetting die al voor het jaar 1000 moet hebben bestaan, en werd in 1179 voor het eerst genoemd in een bul van Paus Alexander III. De stad werd in 1225 gesticht door Hertog Hendrik I van Brabant. Helmond kreeg stadsrechten in 1232. In de negentiende eeuw kwam de textielindustrie op gang in Helmond. In deze tijd is ook de Zuid-Willemsvaart aangelegd, die Helmond met ‘s-Hertogenbosch en Maastricht verbond.

Kenmerkend voor de stad Helmond is een verleden van metaal- en textielindustrie. De straatnamen die op -wal eindigen duiden op de voormalige omwalling van de vestingstad Helmond, waar het veertiende-eeuwse kasteel onderdeel van was. De gemeente Helmond kent vier kernen: De stad Helmond en de voormalige dorpen Stiphout, Mierlo-Hout en Brouwhuis. Alle zijn opgenomen als wijken, waarbij Stiphout, Brouwhuis en Mierlo-Hout het dorpse karakter hebben weten te behouden.