Uw woning verkopen?
Wij kopen woningen.

Wij kopen uw woning,
100% zekerheid!

Laat ons uw woning kopen!

Bezwaren tegen WOZ-waarde gehalveerd

dinsdag 20 mei 2014

Het aantal bezwaren dat woningbezitters hebben aangetekend tegen de zogenoemde WOZ-waarde van hun huis is ten opzichte van vorig jaar gehalveerd. ”Het afgelopen jaar is de woningmarkt tot rust gekomen. Daarmee is ook de WOZ-waarde voor veel woningbezitters op een realistisch marktniveau gekomen”, zegt secretaris Jan Gieskes van Waarderingskamer.

Dit jaar heeft 1,7 procent van de huiseigenaren bezwaar aangetekend tegen de door hun gemeente vastgestelde WOZ-waarde, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van de toezichthouder. Vorig jaar was dat 3,4 procent.Volgens Gieskes is de gebruikmaking van de gemeenten van betere gegevens om de waarde bepalen een andere oorzaak van de drastische afname van het aantal bezwaren. ”Gemeenten hebben daar de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd”, zegt hij.

Belastingen

Het effect van de hoogte van de WOZ-waarde op verschillende belastingen die een woningbezitter betaalt zorgt er voor dat een lagere WOZ-waarde veelal voor een belastingvoordeel zorgt. Bij de verkoop van hun huis is het echter niet altijd even gunstig voor woningbezitters om een te lage WOZ-waarde te hebben omdat veel kopers die waarde als bovengrens beschouwen. De daling van het aantal bezwaren kan hier ook aan toegeschreven worden.

Archief woningnieuws