Uw woning verkopen?
Wij kopen woningen.

Wij kopen uw woning,
100% zekerheid!

Laat ons uw woning kopen!

Stijging eigenwoningforfait onacceptabel

donderdag 16 januari 2014

De recente verhoging van het eigenwoningforfait is onacceptabel voor bijna driekwart (73%) van de huizenbezitters volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH), na onderzoek onder haar leden.

De Vereniging Eigen Huis maakte dit donderdag bekend. Zij voerden een onderzoek uit onder meer dan 20.000 leden. De toename van belasting is gezien de waardedaling van huizen volgens de leden niet goed te keuren. ”Het forfait dat je bij je inkomen moet optellen en waarover je inkomstenbelasting betaalt, zou moeten dalen of in het ergste geval gelijk moeten blijven, maar niet stijgen”, aldus de vereniging.

De verhoging van het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait per 1 januari is volgens VEH de aanleiding voor de enquete.

 

Minimaal 100 euro per jaar extra kwijt

Hans André de la Porte van Eigen Huis meldt dat de belastingverhoging er voor zorgt dat woningbezitters minimaal 100 euro per jaar extra moeten betalen. Dit loopt op tot in de “honderden euro’s” bij duurdere woningen en hogere inkomens. De sterke stijging van de huren is gedeeltelijk aan te wijzgen voor de “onverwacht forse stijfing” van het eigenwoningforfait aldus Eigen Huis. Het effect dat de huurstijgingen hebben op de belasting is volgens André de la Porte een onbedoeld bijeffect en een onvolkomenheid in het systeem “die er zo snel mogelijk uitgehaald moet worden”.

Vereniging Eigen Huis vindt dat het eigenwoningforfait dit jaar moet worden bevroren. Ook zal er opnieuw moeten worden gekeken naar de manier waarop het forfait wordt vastgesteld.

 

Stijging eigenwoningforfait aan de hand van huurprijzen

Nu het kabinet het scheefwonen aanpakt, heeft de VVD moeite met de toename van het percentage voor het eigenwoningforfait als gevolg van de toegenomen huurprijzen. Dit zou leiden tot hogere belastingen onder woningbezitters en is volgens VVD-Kamerlid Barbara Visser ongewenst.

Een deel van de stijging in eigenwoningforfait is toe te kennen aan de toename van huurprijzen. Deze constructie werd al in 2001 in werking gesteld. Dat het forfait dit jaar van 0,6 procent naar 0,7 procent gestegen is voldoet volgens de VVD aan de regels.

De stijging van het eigenwoningforfait zorgt vervolgens weer voor een stijging van de huurprijzen, waardoor het eigenwoningforfait ook weer toeneemt. Dit is echter niet de bedoeling, aldus Visser.

 

Bron: ANP

Archief woningnieuws