Uw woning verkopen?
Wij kopen woningen.

Wij kopen uw woning,
100% zekerheid!

Laat ons uw woning kopen!

Vertrouwen in woningmarkt daalt

donderdag 22 juli 2010

Het vertrouwen in de woningmarkt is in het tweede kwartaal van dit jaar onder woningbezitters en starters licht gedaald. Dat bleek uit het donderdag gepubliceerde woonbericht van ING. Door de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek de afgelopen tijd  nam de onrust op de markt verder toe. Vooral starters terughoudender zijn geworden om op dit moment een huis te kopen, zo blijkt uit het kwartaalrapport.

De woonindex, die na het dieptepunt in het laatste kwartaal van 2008 aan een opmars was begonnen, zakte hierdoor met vier punten tot de neutrale stand van 99 punten.

Michiel Kwaaitaal van ING geeft aan dat de aanhoudende discussie over de hypotheekrenteaftrek ,,voor huiseigenaren en starters verontrustender is dan de financiële crisis”. De woningmarkt kan opnieuw op slot raken wanneer starters de aankoop van een woning niet meer aandurven, zo stelt Kwaaitaal. ,,Het vertrouwen onder starters was juist de reden van de opleving van de woningmarkt. Dit bevestigt ons standpunt dat het broze herstel van onze economie nu niet gebaat is bij afschaffing van de hypotheekrenteaftrek”.

Ook komt uit het onderzoek van ING naar voren dat woningbezitters nog steeds optimistisch zijn over de periode dat hun huis in de verkoop staat. Bijna de helft van de woningbezitters (48 procent) verwacht dat het eigen huis korter dan zes maanden te koop zal staan. Vier op de tien woningbezitters rekent erop dat hun huis makkelijk te verkopen is. Slechts een klein deel denkt dat dit langer dan twaalf maanden zal zijn, 13 procent van de woningbezitters geeft aan niet te verwachten binnen een jaar het huis te kunnen verkopen. ,,Dat is iets lager dan de verwachting in het eerste kwartaal. Maar afgezet tegen de daadwerkelijke ontwikkelingen op de woningmarkt is de woningbezitter nog te optimistisch”, aldus Kwaaitaal.

 

Bron: ANP

Archief woningnieuws